Strona główna > Regulamin

REGULAMIN
PARKU LINOWEGO W KRASNOBRODZIE

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym w Krasnobrodzie może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, wniesieniu opłaty za przejście oraz odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora. 
 2. Osobom, które przejdą szkolenie na trasie treningowej i zrezygnują z kontynuowania zabawy w Parku, koszty biletu nie będą zwracane 
 3. Podczas przechodzenia przez trasę Parku Linowego należy zachowywać się spokojnie tzn. w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych uczestników oraz urządzeń parku. W każdym czasie należy zachowywać szczególną ostrożność.
 4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów. 
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje odpowiedni strój sportowy oraz poprawnie zawiązywane lub zapinane obuwie. 
 6. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada! 
 7. Uczestniczyć w programie Parku mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:

(na trasie średniej):
minimalny wzrost: 120 cm
maksymalna waga: 120 kg

(na trasie trudnej):
minimalny wzrost: 140 cm 
maksymalna waga: 120 kg 

 1. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna na przejście trasy parku. 
 2. Dzieci, których obsługa nie dopuści do samodzielnego przejścia, mogą wejść na trasę Parku w towarzystwie rodzica lub opiekuna. W takim przypadku opiekun zobowiązany jest wykupić oddzielny bilet i przejść szkolenie będące warunkiem wejścia na przeszkody. Pozostałe osoby zobowiązane są do skorzystania z instruktażu personalnego, za który nałożona zostanie dopłata wg cennika. 
 3. Na terenie Parku Linowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu a osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, mają zakaz wstępu na teren Parku. 
 4. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 5. W skład indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem i uszkodzeniem ciała wchodzą: uprząż, podwójna lonża wraz z karabinkami, bloczek oraz kask. 
 6. Od rozpoczęcia do ukończenia trasy parku każdy z uczestników musi poruszać się przy zachowaniu minimum jednego punktu wpięcia do systemu asekuracyjnego (liny, karabinki oraz pętle oznaczone kolorem czerwonym, liny zjazdowe kolorem żółtym) zgodnie z zasadami omówionymi przez instruktora w czasie szkolenia na trasie treningowej. 
 7. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy zawsze sprawdzić poprawność wpięcia karabinków a przed wejściem w zjazd - także bloczka. 
 8. W czasie pokonywania przeszkód zabrania się chwytania za stalowe liny asekuracyjne gdyż grozi to otarciami lub skaleczeniami dłoni. Należy przytrzymywać się za liny z których zbudowane są przeszkody lub za lonże osobiste poniżej karabinków. Na ścianie wspinaczkowej należy poruszać się tylko po stopniach i chwytach wspinaczkowych. W czasie zjazdów należy trzymać się tylko karabinków osobistych założonych na bloczek. 
 9. Osoby noszące biżuterię, okulary lub posiadające przy sobie telefony, aparaty fotograficzne i inne rzeczy, które stwarzają ryzyko upadku z wysokości powinny odpowiednio je zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla osób znajdujących się poniżej. 
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to przede wszystkim urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.) 
 11. Osoby o długich włosach zobowiązane są do ich spięcia lub schowania pod kask. 
 12. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów. 
 13. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego bez możliwości zwrotu opłaty wejściowej. 
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Parku w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. 


REGULAMIN
PARKU LINOWEGO W ZAMOŚCIU

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym w Zamościu może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu stosownego oświadczenia oraz wniesieniu opłaty za przejście.
 2. Przed wejściem na trasy, każdy z uczestników musi przejść szkolenie z zakresu posługiwania się sprzętem asekuracyjnym oraz być dopuszczonym przez instruktora po zaliczeniu wszystkich niezbędnych technik asekuracji.
 3. Osobom, które przejdą szkolenie na trasie treningowej i zrezygnują z kontynuowania zabawy w Parku, koszty biletu nie będą zwracane.
 4. Podczas przechodzenia przez trasę Parku Linowego należy zachowywać się spokojnie tzn. w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych uczestników oraz urządzeń parku. W każdym czasie należy zachowywać szczególną ostrożność.
 5. Podczas przechodzenia tras należy zawsze stosować się do oznaczeń znajdujących się na drzewach oraz bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 6. Wszystkich uczestników obowiązuje odpowiedni strój sportowy oraz poprawnie zawiązywane lub zapinane obuwie.
 7. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada.
 8. Minimalny wzrost, który jest warunkiem samodzielnego przejścia trasy małej wynosi 120cm. Dzieci o wzroście mniejszym mogą wejść na trasę tylko z rodzicem lub opiekunem po wcześniejszym dopuszczeniu przez instruktora.
 9. Dzieci nie spełniające warunku minimalnego wzrostu ale dopuszczone przez instruktora do przejścia trasy, mogą na nią wejść tylko w towarzystwie rodzica lub opiekuna. W takim przypadku opiekun zobowiązany jest wykupić oddzielny bilet i przejść szkolenie będące warunkiem wejścia na przeszkody.
 10. Minimalny wzrost, który jest warunkiem samodzielnego przejścia trasy średniej wynosi 140cm. Dzieci o wzroście mniejszym mogą wejść tylko na trasę małą.
 11. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna na przejście trasy parku w postaci podpisania odpowiedniego oświadczenia.
 12. Na terenie Parku Linowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu a osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, mają zakaz wstępu na teren Parku.
 13. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 14. W skład indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem i uszkodzeniem ciała wchodzą: uprząż, podwójna lonża wraz z karabinkami, bloczek oraz kask.
 15. Od rozpoczęcia do ukończenia trasy parku każdy z uczestników musi poruszać się przy zachowaniu minimum jednego punktu wpięcia do systemu asekuracyjnego (liny, karabinki oraz pętle oznaczone kolorem czerwonym, liny zjazdowe kolorem żółtym) zgodnie z zasadami omówionymi przez instruktora w czasie szkolenia na trasie treningowej.
 16. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy zawsze sprawdzić poprawność wpięcia karabinków a przed wejściem w zjazd - także bloczka.
 17. Osoby noszące biżuterię, okulary lub posiadające przy sobie telefony, aparaty fotograficzne i inne rzeczy, które stwarzają ryzyko upadku z wysokości powinny odpowiednio je zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla osób znajdujących się poniżej.
 18. Każdy uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to przede wszystkim urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 19. Osoby o długich włosach zobowiązane są do ich spięcia lub schowania pod kask.
 20. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
 21. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego bez możliwości zwrotu opłaty wejściowej.
 22. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Parku w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.


 


 

Kliknij i sprawdź aktualny cennik !
Emocje dla każdego gwarantowane!

idź do galerii...           

Polub nas!

Parki Linowe Roztocza - Zamość Krasnobród 2010-2017
Wszystkie prawa zastrzeżone

strona główna | oferta | o parku | regulamin | galeria | kontakt | Parki Linowe Roztocza - Zamość Krasnobród